icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Controlelijst Dämmer- en ook CableCem projecten

De gemengde Dämmer is anderhalf keer zo zwaar als water. De kleinste openingen laten Dämmer door. Ter voorkoming van "ongelukken" is de controlelijst een leidraad voor de uitvoering. (Niet alle items zullen voor alle werken van toepassing zijn)

Punten van aandacht:

Verkeersmaatregelen:

Net als ieder bedrijf in Nederland dienen we te voldoen aan de maatregelen volgens 96a en 96b van de CROW richtlijn. Hiervan afwijken kan alleen beargumenteerd, vastgelegd en akkoord bevonden door de betrokkenen. Omdat “De Keerkring” alleen levert blijft deze verantwoordelijkheid bij onze klant, c.q. aannemer.

 

Controle op vulling:

De Keerkring is, als leverancier, voert niet de voorbereidingen uit voor het vullen van leidingen, holle ruimten etc. Langs het te vullen tracé en bij het ontluchting punt hoort controle te zijn van de zijde van de klant. Als een leiding vol is of er dreigt onheil dient de vertegenwoordiger van de opdrachtgeven onze operator daarvan in kennis te stellen. Stoppen is dan het devies.

In de meeste gevallen krijgt de persoon van onze operator een instructie hoe het goede mengsel te herkennen. Bij twijfel kan de persoon aan de ontluchting altijd even een monstertje maken en langs de operator gaan ter controle.

Gebruik van PUR:

PUR is geschikt om lucht af te sluiten. Dämmer is een relatief zware vloeistof. Bij de minste druk drukt het de PUR weg, met lekkages etc. tot gevolg.

Ons devies: bij Dämmer: Nooit…… PUR gebruiken!

 

Verzorging van water: 

De Keerkring neemt geen water mee. Dit is dus te verzorgen door de aannemer…. (staat in onze offerte)

Voor de meeste Dämmersoorten is schoon slootwater voldoende (niet bij Dämmer Light). Als het mengwater dichtbij de menglocatie is dan kan De Keerkring het zelf oppompen.

Let bij de inrichting van de werkplek wel op dat er geen fietspaden of dergelijke worden gekruist. Is dit wel aan de orde, dan zal je met een grote Agri-giertank, waterwagen of brandkraan moeten gaan werken.

 

Restmateriaal:

Meestal is er nog een hoeveelheid gemengd materiaal in de ketel van de menger en de slang als men aan de andere kant “VOL” roept.

Aan het einde van de levering moet de installatie direct gespoeld worden. Het spoelwater en restmateriaal moet opgevangen worden.

Soms kan dit door een gat te graven, als er de mogelijkheid toe is. Anders zal hiervoor een afvalbak te beschikking moeten zijn. Het is dan raadzaam om de afvalbak te voorzien van plastic. Na een dag (of twee afhankelijk van type en/of temperatuur) kan de bak zo omgedraaid worden en kan het restmateriaal als “klei” afgevoerd worden. Door het plastic blijft de bak ook schoon.

 

Plaats van het mengen en vulpunt: Om vervuiling te voorkomen is het aan te raden het mengen zo dicht mogelijk bij het vulpunt te doen plaatsvinden. Met name bij het opruimen van de slangen wil er uit de slang veel grijs water komen.

 

Vulrichting: Bij voorkeur van laag naar hoog; dan heb je de minste kans op luchtinsluitingen. In de praktijk zal dit niet altijd lukken.

 

Gebruik van afsluiters: Ligt een leiding in een helling, dan bij voorkeur aan beide kanten een afsluiter toepassen. Bij gasbuizen altijd afsluiters gebruiken.

 

Aansluitingen:

De Dämmerauto heeft verschillende mogelijkheden voor het aansluiten op de te vullen objecten. Het meest gebruikt is 63 mm. HDPE of 3” gasdraad. Voor uw gemak kunnen we ook aansluiten op: PE (50) 63, 75, 90 en 110 mm. Staal/kunststof met binnen of buitendraad 3” of 2”

 

De ontluchting: De ontluchting zo hoog mogelijk plaatsen, dit om luchtinsluiting te voorkomen. Bij voorkeur de ontluchting een grotere diameter geven dan het vulpunt. Hierdoor voorkom je opbouw van druk. Als er druk moet worden uitgeoefend is het risico groot dat het mis gaat bij het vulpunt.

 

Wees eerlijk:

Het komt teveel voor dat er “gemakkelijk afgedicht wordt” en er een hoeveelheid grond wordt gebruikt om eventuele tegendruk te kunnen opvangen:… maar soms ook om de waarheid te verbergen!  Tijdens het dämmeren is meestal de Dämmer de winnaar. Het is meedogenloos voor een onvoldoende afdichting en … PUR!

Gaat het fout bij het vulpunt, dan is het einde werk.  Extra kosten en/of repareren met veel troep.

 

Alternatief transport:

Als met ons materieel het vulpunt niet bereikbaar is, is het door U inzetten van een gierkar of Agrotank meestal de oplossing. Wij leveren dan in de kar of tank. Check wel of deze schoon en lekvrij is. Moet er bij het vulpunt toch enige extra druk nodig zijn, dan is de hulp van een vuilwaterpompje meestal al genoeg.

 

Instructie van de operator

Hoewel De Keerkring formeel alleen leverancier is, zal onze operator langer op een werk aanwezig zijn dan alleen een “brenger”. Daarom dient de operator instructie te krijgen zoals dit bij VCA bedoeld is.

Krachten op vulpunt erg onderschat!

 De kracht op de buiseinden wordt hogelijk onderschat. Veel lekkages zijn de oorzaak van te licht aankijken tegen de optredende krachten

In het lijstje hieronder een overzicht.

 Kracht op uiteinde Ø200  Ø300  Ø450  Ø600  Ø700 
 Bij 1 Bar (per bar bij meer)     320 kg.      721 kg.    1.622 kg.    2.884 kg.    3.925 kg.
 3 Bar     961 kg.   2.163 kg.    4.867 kg    8.652 kg.  11.776 kg.
 6 Bar  1.922 kg.   4.326 kg.   9.734 kg.  17.304 kg.  23.552 kg.
           

 

 In de meeste gevallen wordt er niet boven de 3 Bar verpompt. Echter bij lange lengtes of grote hoogteverschiilen treedt wel verhoogde druk op.

Met dit krachtenveld in gedachte mag je wel beseffen dat even een muurtje metselen daags tevoren geen optie is. (De Keerkring heeft daar voorbeelden genoeg van)