icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Asfalt vulstof

De Keerkring levert aan asfaltproductie centrales vulstof als één van de grondstoffen voor een duurzaam asfalt. De vulstof " Keerkring 1" is gecertificeerd bij IKOBBKB.

Asfaltcentrale Utrecht
Asfaltcentrales te bevoorraden

De Keerkring is, als lid van de NEVUL, al vanaf de jaren zeventig actief betrokken bij de juiste inzet van asfaltvulstof; één van de ingrediëntenvan een goed asfaltmengsel. De theoretische benodigde hoeveelheid asfaltvulstof wordt in veel gevallen niet ingezet om de door de asfaltcentrale zelf opgezogen stof uit de trommel opnieuw in te zetten. Een dilemma voor de asfaltproducent: fabriekmatig geproduceerde (gecertificeerde) vulstof inzetten of een minder gedefinieerd materiaal uit eigen stofafzuiging.

NEVUL heeft zich altijd actief opgesteld om in aanpalende regelgeving, zowel nationaal als internationaal, de toepassing van secundaire grondstoffen mogelijk te maken zonder daarbij de arbeids- en milieuomstandigheden uit het oog te verliezen. De NEVUL en haar leden hebben er vrijwillig voor gekozen deze zaken door een onafhankelijke partij te laten controleren en nauw samen te werken met onze bouwpartners. Al deze afspraken zijn verankerd in de Nationale BeoordelingsRichtLijn: BRL 9041 "Vulstof voor Asfalt".

Ook "Europa" loopt inmiddels warm voor duurzaamheid en hier ligt een taak voor NEVUL en de afzonderlijke branche-organisaties. Gezien de proactieve houding van de leden in het verleden en de uitkomsten, die al zijn gerealiseerd ten aanzien van de inzet van secundaire grondstoffen en kwaliteitsbesef, verwachten wij dat het zoeken naar en het gebruik van duurzame producten een verdere stimulans zullen vormen voor onze sector.

Voor de certificaten kijk bij: Over ons......

Vulstof Keerkring 1 bestellen:

(Alleen voor contracthouders)

via: Baan

Tel.: 0548 521 055

fax:. 0548 521 025

Over te nemen gegevens

Op de pagina Actuele Informatie vindt u documenten met algemene gegevens.

Op de pagina Productiecontroles treft u de maandelijkse bedrijfscontroles aan.