HomeProjecten Dichten ondergrondse Gasopslag Antwerpen

Dichten ondergrondse Gasopslag Antwerpen

Onder de Schelde is een, in vroeger tijd geheim gehouden gasdepot aangelegd op ca. 45 meter onder water in de Boomse klei. ln de nabijheid van deze "galerij en tunnel" zijn infrastructuur werken gepland. Om verstoring of schade te vermijden dienden deze galerij en tunnel volledig opgevuld te worden

Om instorting van het gasdêpot te voorkomen bij het bouwen van de te verwachten "Lange Wapper" diende het gasdepot volledig gevuld te wordrn

De voorwaarde uit het bestek van 96% vullingsgraad is behaald.

Uitgevoerd in twee fasen van ca.. 6.000 en 5.000 m"

Levering 900 m3/dag in volcontinu productie.

Dämmersoort: HS20 en HS20 BV met een uiteindelijke druksterkte van = 2.2 N/mm'z.

Feiten & cijfers

 • Plaats:
  Antwerpen (B)
 • Marktsegment:
  Grote cavitaties
 • Opdrachtgever:
  T.H.V.Tunnel 45/ll voor: Flurys NV
 • Periode:
  2007
 • Hoeveelheid:
  10.200 m3
 • Projectcategorieën
  Dämmer
+