icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Cavitaties

Te noemen zijn grote gaten in mergel, oude mijnen, achter kademuren, onder betonconstructies in stromend water etc. Het opvullen van deze grote gaten, of cavitaties, zal geen constructieve waarde vragen maar het voorkomen van verdere inkalving of gevaar voor de omgeving. De Dämmer is al verschillende keren in een aangepast recept gebruikt om zoveel mogelijkhet oorspronkleijke materiaal te benaderen waardoor het beste resultaat, ook op termijn, mogelijk is.

Mergelgrot Afsluiting gangen

Compartimenteren met BullFlex

Bij grote gaten is het niet altijd nodig het gehele gat te vullen. Soms kan volstaan worden met een gedeelte. Dit moet dan ook wel gecompartimenteerd worden. Dit kan o.a. met behulp van grote (Bullflex) zakken die eerst gevuld worden met bijv. Dämmer. deze zakken vormen dan de muren van de te vullen ruimte. Wanneer het materiaal in de zakken is uitgehard kan de rest van de ruimte gevuld wordn.