HomeOver onsHistorie

Historie

Handelmaatschappij De Keerkring BV is in 1937 opgericht, met als doel het leveren van materialen voor de G.W.W. zoals daar waren "Trinidad natuurasfalt" en paklaag. De Keerkring heeft jaren deelgenomen in een steengroeve in België. Stortsteen en steen voor taludbekleding, voor bijvoorbeeld de eerste Maasvlakte en de pieren van IJmuiden zijn leveringsvoorbeelden.

Nu levert en importeert De Keerkring BV vulstoffen, Dammer®, geotextielen en cementgebonden brandwerende materialen. De Keerkring BV is een allround bedrijf waar correcte levering hoog in het vaandel staat. Voortvloeiend uit het ondernemingsbeleid heeft de directie een KAM-­beleid geformu­leerd, dat erop gericht is een optima­le waarborg te bieden, zodat voldaan kan worden aan de met op­drachtgevers overeenge­komen eisen. Zoals daar zijn: kwali­teit, prijs en betrouw­baarheid van de aangeboden dien­sten die voldoen aan de vanzelfsprekende verwachtingen.

+