icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 07 november 2017

Bijna 7 km onder Rozenburg Dämmer geleverd

In en bij  de rivierdijk in Rozenburg liggen twee oude brandstofleidingen van Ø600 mm die niet meer in gebruik zijn. Verwijderen is geen optie omdat de de dijk enkele meters diep uitgegraven zou moeten worden. Daarom, om ook voor de toekomst te voorkomen dat de lege leidingen bezwijken, lekken of als hevel gaan werken zijn de twee leidingen gevuld met Dämmer.Twee leidingen elk bijna 3.500 meter.

Ruim 31 bulkwagens met droge Dämmer, goed voor 1.775 m³ waren voor deze levering nodig. In 5 dagen is de klus "geklaard".  Door onze opdrachtgever Visser & Smit Hanab in samenwerking met hun opdrachtgevers, Team Terminal en Shell, goed voorbereid. Twee vul-locaties waarbij de bulkwagens met droge poeder af- en aanreden. De vul-locaties zijn zo gekozen dat er een veilige werkomgeving was met zo min mogelijk hinder voor het verkeer. Omdat het oude brandstof leidingen betrof diende er bij de ontluchting maatregelen getroffen te worden om mogelijk ontwijken van schadelijke gassen te voorkomen.

Veel voorbereiding is nodig met de klant en eventuele wegbeheerders als grote leveringen zoals deze vanaf de openbare werg kunnen. Ook hier is breed overleg geweest. Voor de veiligheid is gekozen alleen op de dag te vullen. Hierdoor kon ook de hinder van pompen en vrachtwagens voor de omwonenden beperkt blijven.